Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Biblická archeologie

Miklík Josef, 1936
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Archeologie

Se 151 obrazy a plánem Jerusalema.