Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky

Bilczewski Józef, svatý 2005, 1898
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Archeologie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 9. Z polského, autorem pro vydání české zvlášť upraveného a doplněného originálu podává ThDr. Tumpach Josef; doporučuje čtenář V.: "Vynikající apologetický materiál, jinak těžko dostupný."