Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 11

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. V oddělení 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích máme sice obdobné čleměná pododdělení 1507 až 1513, ovšem je smutnou skutečností, že možná častěji než Církev a duchovenstvo, u nás vedli tento boj laici a dokonce i rozumní nekatolíci. Je např. docela skandální, že před časem jeden z nevyšších církevních představitelů posledních desetiletí hodnotil osvícenství jako jeden z kořenů evropské civilizace. A kolik duchovních kolaborovalo ať už s masarykismem, nacismem, komunismem nebo v současné době s americkým světovládným tzv. neokonservatismem, což je zase odrůda osvícenství! Kolik českých duchovních kolaboruje s demokratismem Evropského svazu (tzv. unií)! Objeví se kdejaký nesmysl tzv. osvíceného myšlení, jako např. "teorie o změně klimatu" (což není nic jiného, než poslední verse malthusianismu), mediálně a politicky propagovaný – a kolik je pastýřů, kteří to spolknou i s navijákem! Proto jsme museli zařadit i zde uvedených prvních pět pododdělění, kdy boj byl veden mimo české církevní struktury.
2. Německý národní socialismus (tzv. nacismus) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1102 nebo 1105.

1104 Starý kapitalismus volné soutěže

V oddělení: Sociologie a charita

Kapitalismus volné soutěže je trvale neudržitelný a vždy se změní na jiný režim (ti, kdo to popírají, se buď mýlí, nebo podvádějí v zájmu některého režimu, často v zájmu korporací, čili – ať už to vědí nebo ne – korporativního socialismu).

Antiutopie jsou níže v pododdělení 1108.


Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).


Kdo jest otrokem?

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903

Napsal Jan Bělina. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 3.


Rozmach kapitalismu a majetek církve

Vrba Rudolf, 1907

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 78.


Lichvářská utopie

Chesterton Gilbert Keith, 2016

Originál Utopia of Usurers, 1917. Překlad převzat z blogu.


Náčrt zdravého rozumu

Chesterton Gilbert Keith, 2016

Originál Outline of Sanity, 1927. Překlad převzat z blogu.


Levy prichádzajú – prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii

Palko Vladimír, 2012

Za knihu jsme připojili dokument Případ Rocco Buttiglione, Buttiglione Rocco aj. red., 2004, který obsahuje zásadní části z výslechu kandidáta na eurokomisaře (tedy otázky europarlamentních politiků a odpovědi kandidáta R. Buttiglioneho) v r. 2004. Celý přepis výslechu kandidáta euroúřady nikdy nezveřejnily. Z tohoto dokumentu a z Palkovy knihy je patrné, že eurozlo (o kterém se tehdy většinou vědělo jen v hlavních rysech, nikoliv detailně), se dnes již veřejně plně vyjevuje.


Rozdělený svět, Расколотый мир

Солжени́цын Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич), 2015

Přednáška byla přednesena rusky; protože posluchači university neznali ruštinu, byla tlumočena. Za komunismu vyšla v češtině jako samizdat, nyní péčí Knihovny Libri nostri je zveřejněna poprvé paralelně v ruštině i v češtině. Dovolujeme si připomenout, že přednáška byla přednesena 35 let před dnešní krisí.


Komplot proti Bohu

Livernette Johan, 2016


Velký souboj Kachny contra slepice

autor neuveden, 2011

Komiks – bájný příběh o intrice, propagandě a zmaru.