Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Rozmach kapitalismu a majetek církve

Vrba Rudolf, 1907
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 78.