Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0402 Dějiny filosofie

V oddělení: Filosofie


Člověk a dějiny

Pecka Dominik, 1969

Mezi lety 1949 až 1992 vyšly P. D. Peckovi u nás jen čtyři knihy a to roku 1969: kromě Člověk a dějiny jen Člověk a technika (obojí jako jakýsi zárodek asi plánované edice Orientace), dále Cesta k pravdě (3. a dosud posl. vyd., poprvé 1940) a stručný Úvod do filosofie.


Dějiny filosofie

Kachník Josef, 1904

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 33. Vyšlo i dvakrát latinsky pod názvem Historia philosophiae, 1896, 1909 – editio altera, emendata ad aucta.


Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884


Katolická filosofie dějin

Leroy Louis, 1901

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 22. Dle 5. vydání francouzského (název v textu) přeložil P. Kameš Vojtěch. Pozn.: České knihovny mylně uvádějí, že autorem je filosof Leroy André-Louis (* 1892), který jím, s ohledem na datum vydání knihy, nemůže být. P. Louis Leroy se narodil r. 1821, rok úmrtí není veřejně znám.


Věda a víra ve filosofii středního věku

Kratochvil Josef, 1914

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 61.