Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea. 2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mrafvouka. Zpovědnice. 3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Pravo Katolické církve.

0402 Dějiny filosofie

V oddělení: Filosofie


Člověk a dějiny

Pecka Dominik, 1969

Mezi lety 1949 až 1992 vyšly P. D. Peckovi u nás jen čtyři knihy a to roku 1969: kromě Člověk a dějiny jen Člověk a technika (obojí jako jakýsi zárodek asi plánované edice Orientace), dále Cesta k pravdě (3. a dosud posl. vyd., poprvé 1940) a stručný Úvod do filosofie.
Doplňujeme zevrubnou studií ze stránek Katolická kultura.


Filosofický slovník

Kratochvíl Josef († 1940), Černocký Karel, Charvát Otakar (jen 3. a 4. vyd.), 1937

1. vyd. 1929, 2. vyd. 1932, 3. vyd. 1934, 4. a posl. vyd. 1937 – o odlišnostech jednotl. vyd. zde v předmluvě. Slovník sice nemůže mnoho dodat vyspělému filosofovi, ale laik i profánní tzv. filosof zde může něco najít: J. Kratochvil byl veřejnosti nejznámějším filosofem-katolíkem 1. poloviny 20. stol., PhDr. K. Černocký byl katolický kněz. A tak je lépe, když moderní čtenář čte, s nejlepšími úmysly zpracovaný, např. orientální balast zde, než třeba v dnešních médiích.


Záhada Boha ve filosofii antické

Kratochvíl Josef (†1940), 1920

Poprvé 1908, toto je 2. uprav. vyd.


Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932.

Habáň Metoděj Petr (red.), 1933

Knihovna Filosofické revue, sv. 4. Proti našim zásadám jsme zveřejnili i příspěvky v němčině a francouzštině, jazycích národů, na které dojela (spolu s angličtinou) 1. republika v Mnichově, ale chtěli jsme kompletovat Knihovnu Filosofické revue; za pozornost stojí, že Východoevropané přednesli své příspěvky v latině – ne tak Němci a Francouzi.


Dějiny filosofie

Kachník Josef, 1904

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 33. Vyšlo i dvakrát latinsky pod názvem Historia philosophiae, 1896, 1909 – editio altera, emendata ad aucta.


Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884


Katolická filosofie dějin

Leroy Louis, 1901

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 22. Dle 5. vydání francouzského (název v textu) přeložil P. Kameš Vojtěch. Pozn.: České knihovny mylně uvádějí, že autorem je filosof Leroy André-Louis (* 1892), který jím, s ohledem na datum vydání knihy, nemůže být. P. Louis Leroy se narodil r. 1821, rok úmrtí není veřejně znám.


Věda a víra ve filosofii středního věku

Kratochvíl Josef († 1940), 1914

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 61.