Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Věda a víra ve filosofii středního věku

Kratochvíl Josef († 1940), 1914
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 61.