Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932.

Habáň Metoděj Petr (red.), 1933
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie

Knihovna Filosofické revue, sv. 4. Proti našim zásadám jsme zveřejnili i příspěvky v němčině a francouzštině, jazycích národů, na které dojela (spolu s angličtinou) 1. republika v Mnichově, ale chtěli jsme kompletovat Knihovnu Filosofické revue; za pozornost stojí, že Východoevropané přednesli své příspěvky v latině – ne tak Němci a Francouzi.