Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku

Kadeřávek Eugen Jan N., 1884
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Dějiny filosofie