Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2007 Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek


Krvavé jahody. Krvavé? Jahody?

Hradílek Adam, 2019

Kdo by ten příběh neznal? Utrpení ženy v sovětském gulagu. Který kněz by tomu nevěřil? Vždyť to vydalo i Kartuziánské nakladatelství. Mnohokrát v televizi. Navržení na státní vyznamenání. A přece si to paní vymyslela a pouštěla si pusu na špacír. Co to je za režim, který to 15 let vytruboval do každé domácnosti, ke každému člověku. Tisíce dětí v této lži válečná německá kolaboratka vyškolila. A klasika: hlasatelé pravdy, katolíci, tupě 15 let věřili této fake-news a také ji šířili. Až to veřejně prasklo díky hlasatelům lží, komunistům.


Boj o český jazyk v kostele a ve škole v Úsově v letech 1853 – 1855.

Falkenauer František, 1946

ČKD 1946, č. 4, str. 163 – 173 a č. 5, str. 228 – 246.


Rok 2005: 1. Kádrování v EU. 2. Rodí se málo dětí?

Buttiglione Rocco, Carlson Alan C., 2005


Benešovy Dekrety

Benes Eduard aj. red., 1945

Publikace sestává ze tří částí: 1. Přehled Benešových dekretů platných i zrušených. 2. Znění všech platných dekretů. 3. Některé význačnější dekrety v textovém tvaru.


Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa.

Heydrich Reinhard, 1941


Stěhování národů do ČR 2016

Dumont Anna aj. red., 2016

1. Členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. 2. Migrační manifest Konsorcia. Pozn.: Finanční toky neznáme. Tuto tzv. práci s migranty podporuje i nespočet dalších tzv. neziskovek (např. ADRA, AEGEE Europe, Czech team, European Alternatives, European Cultural Foundation, Evropské hodnoty, ILGA Europe, Iniciativa Hlavák, Kieskompas, Nadační fond Generace 21, ProDemos, Transparency International aj.) a dalších (Český červený kříž, Program Medevac aj.).


Přirozený zákon a soud nad válečnými zločinci

Heidler Alexander, 1946

ČKD 1946, č. 1, str. 1 – 6.


Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka.

Sýkora Jan Ladislav, 1906

ČKD 1906, č. 2, str. str. 87 – 96.


V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše.

Sýkora Jan Ladislav, 1905

ČKD 1905, č. 3, str. 267 – 275, č. 4, str. 350 – 356, č. 5, str. 452 – 458, č. 9, str. 817 – 826.


Persekuce cikánův v zemích koruny české v XVIII. století

Hraše Jan Karel, 1871


Charta 17. Návrat k domovu.

Podracký Vlastimil, 2017

"V jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá uvědomit si problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa." Více na adrese.


Smrť Lutherova

Kryštůfek František Xaver, 1892

ČKD 1892, č. 1, str. 23 – 44, č. 2, str. 98 – 105, č. 3, str. 149 – 158 a č. 4, str. 215 – 225.


Podobnost čistě náhodná

, 2017


Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho

Liechtenstein Nikolaus von, princ, 2019

Autor je předsedou Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi, nazvané po člověku, který již roku 1925 (t. j. ještě před A. Hitlerem – Norimberské zákony jsou až z r. 1935) předložil v knize Praktischer Idealismus eugenický návrh na Novou Evropu, Pan Evropu tvořenou jediným rasově nově vytvořeným národem. A. Hitler sice padl r. 1945, ale vedoucí činitelé se obrátili k utopii Kalergiho a pokoušejí se ji postupně realizovat (Schengen, euro, migranti ...). Dnešním vedoucím činitelům byl "myslitel" vzorem i v tom, že neměl vlastní děti.
Někteří z uvedených laureátů Kalergiho ceny jí byli oceněni jen jako tzv. křoví. Převzato z http://www.coudenhove-kalergi-society.eu – z nouze angličtina, za záhodný překlad do češtiny předem děkujeme. Cena se uděluje každé dva roky, v lednu za minulý rok, takže cena za rok 2018 byla udělena "ukrajinské nebeské setnině" in memoriam. Připojujeme zprávu o udělení ceny – jako příklad A. Merkelové – i zprávu pro rok 2018 (i zde prosíme o laskavý překlad).
Viz Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus. Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926 v pododd.: 1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...).


Obžaloba proti panu A. Bartošovi, předsedovi Národní demokracie

Galková Zdeňka, 2017


Co je cílem presidenta Putina?

Putin Vladimir Vladimirovič, Hampl Petr, 2007

Jedni ho považují za lháře, jiní za visionáře. Ať první nebo druhé, již 15 let jde o světový fenomén. Co si o tom myslet? PhDr. Petr Hampl Ph. D. se přiklání k tomu druhému. Knihovna Libri nostri otiskuje u příležitosti 10. výročí slavné Putinovo vystoupení na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově 10. 2. 2007, kterým ruský president šokoval celý svět.
Dále otiskujeme Putinův neméně slavný článek – k summitu APEC ve vietnamském Danangu 10. – 11. 11 2017. Kvůli tomuto článku skončil summit bez jakéhokoliv výsledku a nemohlo dojít ani k setkání Putina a Trumpa.


Katolická církev – Matka politické korektnosti

Kryštůfek František Xaver, Zháněl Ignác, 1906

Nahlédněme do tří článků o adventistech (tehdy o sektě adventistů): Adventisté. Kryštůfek František Xaver, Ottův slovník naučný 1888, 1, str. 240; Adventisté v Praze. anonym, Katolické Listy 1903, 79; Sekty v severoamerických Spojených Státech. Zháněl Ignác, Hlídka 1906, 6, str. 410. Katolická církev přestala o adventistech jako o sektě hovořit po r. 1965, dávno předtím, než byli za politicky nekorektní označeni černoši a cigáni. A užívá od té doby politicky korektní označení Církev adventistů sedmého dne. Komunisté znali Církev jak své boty a presně již roku 1958 předvídali budoucí církevní vývoj: pojali adventistické příručky do jednotného Ústředního církevního nakladatelství.
Podrobněji o adventistech pojednávají tři publikace:
1. Adventisté. Konečný Jan, Časové úvahy 1926, 305, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.
2. Adventisté: Dějepisně náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách. Oliva Václav, Obrana víry 1927 roč. 20, č. 1 – 2, pododdělení 0314: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví.
3. Adventisté. Schikora Rudolf(?), Životem 1932 sešit 130 roč. 6, č. 10, pododdělení 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka.


O homosexualitě – Ach, Bože, už je to 14 let!

Cardal Roman, 2003

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 6 (2003), č. 4 pod názvem Ignorance a arogance teologických liberálů; je na adrese. Historická pozn.: Pojem "homosexualita" se v (historických) publikacích Knihovny Libri nostri prakticky nevyskytuje. V jednotlivých vydáních Písma sv. jsou takto jednající osoby nazýváni: samcoložníci (Frencl a Borový) nebo ti, kteří smilní se stejným pohlavím / smilníci mužoložníci (Sýkora); dnešní liturgický-katolický překlad Písma sv. je prostě nazývá zvrhlíky. V mravoukách jde vesměs o tzv. sodomii, lat. sodomiam.


Předvolební rozjímání

Fuchs Jiří, 2017

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 20 (2017), č. 3. Na adrese ještě není.


Vyloučení sportovců Ruska z olympijských her v Jinžní Koreji

Bach Thomas, 2017

Dokument z 5. 12. 2017 v češtině patrně dosud neexistuje (za příp. překlad děkujeme), přinášíme jej v ruštině a v angličtině. Rusko jako zcela svobodná země samozřejmě ponechává na každém svém občanovi-sportovci, zda se nechá Západem finančně dopovat, shrbí se a za vyhlášených, v dosavadní historii unikátních, urážlivých až sprostých podmínek do Pchjongčchangu pojede.


Podivný článek o tom co se to dnes snad děje. Děje se to, nebo se to neděje?

VK, 2018

K úvaze.


Insigniáda a kde kdo tehdy stál

Domin Karel, 1934

K autorství: Prof. Karel Domin, rektor University Karlovy, vyvolal takzvanou insigniádu, jíž se podařilo převzít universitní insignie, které protiprávně zadržovala tehdejší Německá universita v Praze.


Výzvy

Franciscus, Viganò Carlo Maria, 2018

K první výzvě: otvírání se Církve světu se zrychluje, latinské znění už není, na vatikánských stránkách jsou jen jazyky DE - EN - ES - FR - IT - PL - PT. Druhou výzvu zveřejňujeme na přání Svatého otce, "ať si každý udělá obrázek sám;" latinské znění též neexistuje. České znění převzaté z internetu jsme neověřovali.


Kněz a baba

Durych Jaroslav, 1939

Bibliofilie Krystal, sv. ?.
To když pastýři Církve byli ještě normální. Ale začalo "aggiornamento (italsky vlastně aktualizace, zesoučasnění), proces přibližování katolické církve současnému životu (wikipedie)," jemuž se kupodivu dostalo posvěcení. A o tomto přibližování čteme: "Katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých, šlo především o chlapce." Durych se toho už nedožil.


Liberální rozpor: důkaz sporem.

Máslo Lukáš Augustin, 2018

Je-li tedy liberální demokracie nesmyslná, pak její rozpory časem nutně narůstají a její zachování, byť jakýmikoli prostředky, je nemožné.


Spor dvou monsignorů a emeritního presidenta

Piťha Petr. Halík Tomáš, Klaus Václav, 2018

Z hlediska Knihovny Libri nostri je tento spor zajímavý např. proto, že jeden z monsignorů vypustil do světa blábol o údajné proměnlivosti lidské přirozenost. Čtenář má v naší Knihovně k disposici publikace snadnější i obtížnější, převážně sice staré, ale i několik nových. Z těch nových se tomuto tématu věnují dvě knihy. Cestu k pochopení toho, že lidská přirozenost nemůže být měnlivá, ukazuje Morálka bez mezí? Krize etického myšlení. Fuchs Jiří, 2017, nezpochybnitelný důkaz toho pak Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie. Fuchs Jiří, 2016; obě jsou v pododd.: 0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica. To, že vzdělanec smí o tomto naprosto fundamentálním thematu blábolit tak, jak uvedeno ve "Sporu", a přitom zůstávat v Církvi, navíc jako pastýř, je ovšem záležitostí příslušné církevní autority.


Zítřek vyhrajeme

Bahník Petr, Petřík Lukáš, 2018

K "oslavám stého výročí."