Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Proč to dělají?

Weigl Jiří, 2021
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Podnětný text evokuje otázky další. Proč likvidují: morálku a rodinu? vzdělanost? malé podniky a ekonomiku zemí? Proč zadlužují státy? Proč chtějí likvidovat peníze? Proč ničí národy a národní státy?