Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kněz a baba

Durych Jaroslav, 1939
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Soukromý tisk Krystal, sv. 9.
To když pastýři Církve byli ještě normální. Ale začalo "aggiornamento (italsky vlastně aktualizace, zesoučasnění), proces přibližování katolické církve současnému životu (wikipedie)," jemuž se kupodivu dostalo posvěcení. A o tomto přibližování čteme: "Katoličtí duchovní v letech 1946 až 2014 v Německu sexuálně zneužili 3677 nezletilých, šlo především o chlapce." Durych se toho už nedožil.