Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2005 Kalendáře

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek


Kalendář katolického duchovenstva

Czermin Ludolf (red.), Poul Josef (red.), 1938

Vycházel pod různým názvem:
1. V letech 1884 – 1912 Kalendář duchovenstva česko-slovanského na rok ...
2. V letech 1905 – 1906 jako Kalendář a schematismus Zemské jednoty českého katol. duchovenstva v Království českém na rok ...
3. V letech 1923 – 1947 jako Kalendář katolického duchovenstva (Československé republiky) na rok ... (od doby německého protektorátu bez slov v závorce).


Moravan. Kalendář na rok obyčejný, ... přestupný.

Kulda Beneš Metod, Wurm Ignát (Ignác), Vojtěch Jan Křtitel, 1872

P. Beneš Metod Kulda řídil prvních osm ročníků Moravana (do r. 1859), roč. 1860-9 ještě spolu s P. Ignátem Wurmem, poté převzal řízení až do ročníku1867-16 P. Ignát Wurm (* 12. 7. 1825 Klobouky u Brna, † 4. 10. 1911 Olomouc). Poslední rok s ním pracoval P. Jan Křtitel Vojtěch (* 23. 6. 1828 Tuřany na Moravě, † 23. 7. 1909 Brno); ten pak vedl sám níže uvedené ročníky 1868-17 až 1872-21. Jako podíly Dědictví vyšly tyto ročníky, které také do Knihovny Libri nostri pro jejich nepřekonatelnou úroveň kompletně zařazujeme: 1852-1, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 1. 1853-2, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 2. 1854-3, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 3. 1855-4, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 5. 1856-5, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 7. 1857-6: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 9. 1858-7: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 11. 1859-8: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 14. 1860-9: Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 17. 1861-10, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 19. 1862-11, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 21. 1863-12, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 23. 1864-13, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 25. 1865-14, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 27. 1866-15, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 29. 1867-16, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 31. 1868-17, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 32. 1869-18, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 34. 1870-19, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 35. 1871-20, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 37. 1872-21, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 38.


Svatováclavský kalendář na obyčejný rok ..., přestupný rok ...

Skočdopole Antonín, 1873

Vycházel až do r. 1934. Mimo tuto řadu vydala Československá akciová tiskárna kalendář téhož názvu, jejž připravil Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava: Svatováclavský kalendář na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929. Šorm Antonín aj. red., 1928.