Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kalendář katolického duchovenstva

Czermin Ludolf (red.), Poul Josef (red.), 1938
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Kalendáře

Vycházel pod různým názvem:
1. V letech 1884 – 1912 Kalendář duchovenstva česko-slovanského na rok ...
2. V letech 1905 – 1906 jako Kalendář a schematismus Zemské jednoty českého katol. duchovenstva v Království českém na rok ...
3. V letech 1923 – 1947 jako Kalendář katolického duchovenstva (Československé republiky) na rok ... (od doby německého protektorátu bez slov v závorce).