Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0610 Ke svatým a k Božím andělům

V oddělení: Asketika


Devítidenní pobožnost k blahoslavené Zdislavě Berkovně

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1940

Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově

Koenders Angelinus J., 1931

Edice Smíru, sv. 999. Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Sedmipátková pobožnosť k sv. divotvůrci Vincenci Ferrerskému z řádu sv. Dominika

, 1888

2. vyd.; 4. vyd. 1920 (k jubilejnímu roku 500letého výročí smrti světcovy). L. P. 2019 si připomínáme 600 let od nebeských narozenin tohoto slavného dominikána, který v době rekonkvisty přivedl mnoho muslimů a židů ke katolické víře (* 23. 1. 1350 Valencia, † 5. 4. 1419 Vannes). Díky za tip sestře A. K.


Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

autor neuveden, 1923

Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1.


Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933


Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.


Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891

Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.


Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského

Lubojacký Angelus(?), 1907

První a druhé vyd. dle francouzského originálu vzdělal P. Angelus Lubojacký OP, který byl později sekularizován a přijat do diecese vratislavické; † 1904. Byl autorem četných populárních, a dá se říci, že i kvalitních duchovních knih, které často i na svůj náklad vydával, měly však ten nedostatek, že postrádaly církevní aprobace. Zde jde o 3. oprav. vyd., rok vydání a autor je nejistý, aprobace zde je. 4. opr. vyd. se stejným názvem vyšlo r. 1911.


Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda

Blaťák František, 1909


Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861

(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.


Novéna k blahoslavené Anežce České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1930

Školské sestry OSF, sv. 25. Vyšlo ještě roku 1936.