Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0610 Ke svatým a k Božím andělům

V oddělení: Asketika


Devítidenní pobožnost k blahoslavené Zdislavě Berkovně

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1940

Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Devítidenní pobožnost k svaté Terezii Ježíškově

Koenders Angelinus J., 1931

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru). Pán Bůh odplať za laskavé zapůjčení.


Sedmipátková pobožnosť k sv. divotvůrci Vincenci Ferrerskému z řádu sv. Dominika

, 1888

2. vyd.; 4. vyd. 1920 (k jubilejnímu roku 500letého výročí smrti světcovy). L. P. 2019 si připomínáme 600 let od nebeských narozenin tohoto slavného dominikána, který v době rekonkvisty přivedl mnoho muslimů a židů ke katolické víře (* 23. 1. 1350 Valencia, † 5. 4. 1419 Vannes). Díky za tip sestře A. K.


Svatý Liborius biskup

Fūrgottová Xaverie, Dítě Emanuel († 1944), 1940

Školské sestry OSF, sv. 45. K autorce – tehdejší představená. Bylo by záhodno nahradit obraz na tit. str. reprodukcí malby z autorovy pozůstalosti. Děkujeme panu PhDr. A. Z. za obstarání skenu této publuikace.


Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

Fūrgottová Xaverie, 1923

Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1. K autorství – tehdejší představená.


Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží.

Spáčil Bohumil, 1933


Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví

autor neuveden, 1851

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 31.


Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci.

Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891

Vyšla ještě dvě různá vydání, a to r. 1904 a 1927.


Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského

Lubojacký Angelus(?), 1907

První a druhé vyd. dle francouzského originálu vzdělal P. Angelus Lubojacký OP, který byl později sekularizován a přijat do diecese vratislavické; † 1904. Byl autorem četných populárních, a dá se říci, že i kvalitních duchovních knih, které často i na svůj náklad vydával, měly však ten nedostatek, že postrádaly církevní aprobace. Zde jde o 3. oprav. vyd., rok vydání a autor je nejistý, aprobace zde je. 4. opr. vyd. se stejným názvem vyšlo r. 1911.


Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda

Blaťák František, 1909


Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého

autor neuveden, 1861

(název pokračuje:) Navedení ku ctění tohoto svatého vůbec, zvláště pak k vykonávání šestinedělní pobožnosti, s připojenou pobožností k svat. Viktorinu.


Novéna k blahoslavené Anežce České.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1930

Školské sestry OSF, sv. 25. Vyšlo ještě roku 1936.