Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Po vůni tvých růží. Příručka pro ctitele svaté Terezie Ježíškovy .

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (svatá), Fuchs Alfred, 1927
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

L. P. 1930 vyšlo 2. rozmn. vyd.Úryvky z básní sv. Terezie Ježíškovy přeložil dr. Alfred Fuchs . Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.