Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svatý Juda Tadeáš, velký pomocník v těžkých záležitostech.

Fūrgottová Xaverie, 1923
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Ke svatým a k Božím andělům

Vyšlo 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, Školské sestry OSF, sv. 9. Další, posl. vyd. 1945 jako Edice Školských sester OSF, sv. 1. K autorství – tehdejší představená.