Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1507 Český protestantismus 20. století

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Pozn.: Tzv. Církev československá husitská, do r. 1971 zvaná Církev československá, je řazena do tohoto pododdělení a ne do pododdělení 1505: Boj s husitismem, neboť s husitismem nemá nic společného – jde jen o "nálepku".


Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2)

Cinek František, 1923

Dva spisky preláta Jeho Svatosti Msgre. prof. ThDr. Františka Cinka.


Církev československá. 1, Úvod: Apoštolé "československé církve". 2. "Apoštolské" obce "československé církve".3. "Apoštolské" schůze "církve československé". 4. "Církev československá" a víra.

Novák František Xaver, 1921