Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ježíškovo sluníčko. Marie Lucie Chausset de Lambert 1920 – 1926.

Tomíško Čeněk Maria,

Školské sestry OSF, sv. 33. Podruhé: Hradec Králové, Družstevní nakladatelství, 1943. Orig. Lucette: 1920 – 1926. Marmoiton Victor, 1927 (pozdější uprav. vyd. až do r. 1948).  Katolická bibliografie celého oddělení 01

  Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

  Období 1: česka bibliografie pro léta 1828 – 1913; kompletní česká katolická bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  0110 Synopse, harmonizace evangelií

  V oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky


  Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I.

  Bauer František Saleský, 1876

  ČKD 1876, č. 2, str. 81 – 97.


  Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií

  Sýkora Jan Ladislav, 1896

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 2.


  Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5

  Spáčil Bohumil, 1932

  1. Skrytý život Krista Pána. 2. Apoštolský život Krista Pána od počátku veřejného vystoupení až k třetí slavnosti velikonoční. 3. Apoštolský život Krista Pána od třetí slavnosti velikonoční až k poslední jeho cestě do Jerusaléma. 4. Apoštolský život Krista Pána od poslední cesty jeho do Jerusaléma až do počátku jeho utrpení. 5. Umučení a oslavení Krista Pána.


  Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 1. Evangelní harmonie.

  Ballon Thomas, 1922

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 93.


  Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 2. Skutky apoštolské.

  Ballon Thomas, 1924

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 94.