Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I.

Bauer František Saleský, 1876
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Synopse, harmonizace evangelií

ČKD 1876, č. 2, str. 81 – 97.