Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií

Sýkora Jan Ladislav, 1896
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Synopse, harmonizace evangelií

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 2.