Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 08

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: Rozmohlo se mezi katolíky, po vzoru protestantů, ""studium Písma sv."" A stejně tak po vzoru protestantů se rozmohlo, že katolíci si Písmo sv. vykládají po svém; nejhorší to bývá u kněží, neboť ti jsou přesvědčeni, že na to mají patent tzv. z Ducha svatého – absolvovali jakousi výuku, z níž už mnoho nevědí, ale to si z ní pamatují, že myslí a mluví z Ducha sv. Pokud by tedy některý katolík, laik či kněz, přece jen uznal, že patent na rozum při čtení Písma sv. nemá, pak bude velmi přínosné, začte-li se, dítě i dospělý, do některého z uvedených katechismů – ať už má přitom ve druhé ruce pro srovnání Písmo sv. nebo nemá.

0805 Výchova v rodině

V oddělení: Pedagogika a katechetika

Srov. 0514: Rodina a manželství.


Výchova dítěte. První orientace.

Tomášek František, 1942

Edice Jiskry, sv. 6. 2. vyd. 1948.


Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství.

Hronek Josef, 1946

Knihovna Logos, sv. 1 (vyšlo jen 11 svazků).


Náboženstvo pre matku a dieťa

Schlumpf Maria, 1945

2. vyd. Religionsbüchlein für Mutter und Kind prel. P. prof. ThDr. Leščák Jozef (* 12. 1914 Pečovská Nová Ves, † 1996).


Křesťanské vychování v rodinách

Kulda Beneš Metod, 1868

Spisy časové, sv. 4.


Pro vás, rodiče. I. Výchova dítěte v rodině. II. První učení o Bohu v rodině. III. Jak to řekneš své dceři. Výchova k mravní čistotě. IV. Jak to řekneš svému synu. Výchova k mravní čistotě.

Tomášek František, 1964


Domácí výchova v duchu křesťanském. Návod k dobré výchově dítek.

Navrátil František, 1910

Dle přednášek ředitele škol J. Kurze zpracoval P. František Navrátil.


Základní pravidla katolického vychování

Kösterus Friedrich, 1878

Zehn Gebote katholischer Kindererziehung. Kösterus Friedrich Clericus (* 1830, † 1894), 1866; zčeštil a rodičům, učitelům i všem přátelům mládeže věnuje P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 65.


O výchově rodinné

Konařík-Bečvan Bedřich, 1905


Sepjaté ručky v sepjatých rukou. Radostně zbožná cesta matky a dítěte do Božího království.

Müller Marga, Laurin Alda, 1933

Orig. Betende Händlein in betender Hand. Ein fröhlich-frommer Weg ins Gottesreich für Mutter und Kind, 1931. Školské sestry OSF, sv. 32.


Modlicí knížka maličkých

Dvořák Xaver, 1930


Šťastný domov nad kolébkou. Kniha pro ženy.

Pelikán Adolf, 1946

Jediné vyd.


První základy výchovy. Náboženská výchova dítěte ve věku předškolním.

Tomášek František, 1947

Edice Jiskry, sv. 10.


Bratrstvo blahoslavené Imeldy

Habáň Metoděj Petr, 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. K autorství – P. Braito Silvestr Maria Josef OP byl ředitelem edice.


Rodinná výchova

Pelikán Adolf, 1941

Rozhlasové přednášky; r. 1942 vyšlo ještě jednou.


Desatero rodičovskej výchovy

Maillardoz Charles de, 1943

Překlad z franc. orig. Le Décalogue de l'autorité paternelle.