Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství.

Hronek Josef, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Knihovna Logos, sv. 1 (vyšlo jen 11 svazků).