Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Výchova dítěte. První orientace.

Tomášek František, 1942
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Edice Jiskry, sv. 6. 2. vyd. 1948.