Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Bratrstvo blahoslavené Imeldy

Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. K autorství – P. Braito Silvestr Maria Josef OP byl ředitelem edice.