Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pro vás, rodiče. I. Výchova dítěte v rodině. II. První učení o Bohu v rodině. III. Jak to řekneš své dceři. Výchova k mravní čistotě. IV. Jak to řekneš svému synu. Výchova k mravní čistotě.

Tomášek František, 1964
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině