Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Modlicí knížka maličkých

Dvořák Xaver, 1930
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině