Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0508 5. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky

Kadlec Karel, 1936

Dědictví sv. Prokopa, sv. 70.


Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902

S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906

Tisková liga – mimo edice.


O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.


O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.