Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0508 5. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Pozdvižení v západní Evropě – ale i na Slovensku

Bhakdi Sucharit a kol., Cagáňová Veronika a kol., 2021

1. Naléhavý otevřený dopis profesorů a vědců Evropské lékařské společnosti ohledně obav z bezpečnosti vakcinace covid-19 – dopis evropským úřadům a důvody jeho zvěřejnění. Proč mnoho západoevropských zemí náhle zastavilo očkování a proč je zase tak náhle obnovilo? Pán Bůh odplať za český překlad, anglický text zatím ponecháváme jako corpus delicti pro české potrhlé (nebo zlovolné?) vakcinátory a jejich zdejší souvěrce.
2. Ale na Slovensku se někteří odborníci snaží o rozumnost. Tamní Lékárnící za život předkládají alarmující zprávu COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Zveřejňujeme ji ve dvou částech: text a tabulku, i když ani tady se neřeší další eticky vážné otázky: např. jestli je vakcína bezpečná (nejen teď, ale i dlouhodobě) a jestli jde o natolik vážnou chorobu, aby to ospravedlňovalo očkování, navíc masové, nevyzkoušenou, experimentální vakcínou.
3. Aktualizace k 3. březnu 2021 – https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
Nemluvě o přestoupení prakticky všech ostatních Božích přikázání (nejen tohoto pododdělení, t. j. 5. přikázání) s tímto tzv. očkováním spojeným, např. majetkových (likvidace živnostníků ve prospěch obrovského bujení všestranné závislosti lidí na státu, hrabivost pharma-firem, preference korporací, bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou, bezbřehá inflace ničím nekrytých peněz, ekonomika postavená na dluzích a j.).


Potratová pandemie a pandemie kovidismu

Westen John-Henry, Acker Pamela, Basler Antonín, Luzarová Marta, 2021

1. Zrůdnost vakcinace.
2. Stanovisko ČBK – Česká biskupská konference (odpovědnost: Jeho Excelence Msgre. Mgr. Antonín Basler).
3. Dopis biskupu Baslerovi.


Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky

Kadlec Karel, 1936

Dědictví sv. Prokopa, sv. 70.


Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902

S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906

Tisková liga – mimo edice.


O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.


O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.