Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 5. přikázání Boží

Tisková liga – mimo edice.