Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0404 Logika

V oddělení: Filosofie


K přesnosti myšlení. Doslov k práci filosofa Brentana.

Miklík Josef Konstantin, 1934

Kurs, sv. 31. Podle osnovy Antonína Lískovce.


Filosofie 1. Úvod do filosofie. Filosofická logika.

Fuchs Jiří, 1999

3. vyd., předtím 1993 a 1997. Volně na stránkách Otců kazatelů.


Úvod do logiky aristotelské tradice

Novák Lukáš, Dvořák Petr, 2011

2. vyd. (poprvé vyšlo 2007) veřejně legálně dostupné na slovenském internetu.


Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887

Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.