Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Logika formálná

Kadeřávek Eugen Jan N., 1887
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Logika

Dědictví sv. Prokopa, sv. 27.