Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

K přesnosti myšlení. Doslov k práci filosofa Brentana.

Miklík Josef Konstantin, 1934
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Logika

Kurs, sv. 31. Podle osnovy Antonína Lískovce.