Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0502 Mravouka pro žactvo

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Cesta charakteru. Príručka sebavýchovy pre katolícku mládež.

Szuszai Antal, 1943

Orig. A jellem útja – az önnevelés kézikönyve 12 – 17 éves fiúk és leányok számára (1908). Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať!


Kristova vôľa – Katolícka mravouka pre školy a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1941

Vyšlo třikrát: 1941, 1942 (podľa 3. [sic!] vyd. pôvodiny) a 1943 – 2. [sic!] rozšírené vyd. Orig.: Krisztus akarata – katolikus erkölcstan iskolai és magánhasználatra, autor je v naší knize uveden jako Viliam Tower.


Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních

Šimek Josef, 1913

Katolická mravouka byla po tisíciletí stále stejná, proto také Prefekt Josef Šimek je uveden jen jako upravovatel – pro chápání středoškoláků. Srovnejme s dnešním stavem, kdy morální teologové se předhánějí v objevech a kdy mládež se spíe než obecnými zásadami, vždyť je ani nezná, řídí spíše tím, jako to kdo tzv. cítí.


Mravouka. Učebnica katolíckeho náboženstva pre vyššie triedy stredných škol

Petráš Lukáš, 1948

Jde o poslední, 7. vyd., poprvé vyšlo r. 1928.


Mravouka pro III. třídu středních škol

Augustin Bedřich, 1946

Učebnice katolického náboženství pro nižší třídy středních škol; čtvrté, v podstatě nezměněné vydání.


Mravouka v příkladech. 1. Nábožensko-mravní charakter. 2. Bůh, víra, náboženství

Krejčí Alois, 1924


Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).