Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních

Šimek Josef, 1913
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Katolická mravouka byla po tisíciletí stále stejná, proto také Prefekt Josef Šimek je uveden jen jako upravovatel – pro chápání středoškoláků. Srovnejme s dnešním stavem, kdy morální teologové se předhánějí v objevech a kdy mládež se spíe než obecnými zásadami, vždyť je ani nezná, řídí spíše tím, jako to kdo tzv. cítí.