Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mravouka v příkladech. 1. Nábožensko-mravní charakter. 2. Bůh, víra, náboženství

Krejčí Alois, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo