Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Cesta charakteru. Príručka sebavýchovy pre katolícku mládež.

Szuszai Antal, 1943
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Orig. A jellem útja – az önnevelés kézikönyve 12 – 17 éves fiúk és leányok számára (1908). Spolok sv. Vojtecha, sv. xxx. Dar Knihovně, Pán Bůh odplať!