Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách

Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x. Viz od těchže autorů: Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, 1935 v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež a Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, 1938 v pododdělení 0309: O milosti, De gratia (charitologie) a O Duchu svatém (pneumatologie).