Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kristova vôľa – Katolícka mravouka pre školy a súkromnú potrebu

Tower Vilmos, 1941
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

Vyšlo třikrát: 1941, 1942 (podľa 3. [sic!] vyd. pôvodiny) a 1943 – 2. [sic!] rozšírené vyd. Orig.: Krisztus akarata – katolikus erkölcstan iskolai és magánhasználatra, autor je v naší knize uveden jako Viliam Tower.