Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Sněhurka

Finn Francis Jammes, 1929
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Mravouka pro žactvo

"Ředitel školy, jezuita, popisuje život na americké škole po vydání dekretu papeže Pia X. o prvním svatém přijímání dětí. V jednom roce tak přistupuje celkem 600 dětí ke svatému přijímání ve věku 6-14 let. Sněhurka, čtrnáctiletá Alice, která neujde pozornosti panu řediteli pro své bledé tváře, vrozený talent pro tanec a zejména pro čistotu srdce, je nejstarší dcera otce alkoholika. Pomocí slečen z mariánské družiny se podaří opatřit oblečení, růženec i škapulíř pro nejmladší sestru a všichni čtyři sourozenci tak mohou přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Alice opět pod dozorem členek mariánské družiny získá také místo stenografky a stálý příjem. Otec je úspěšně vyléčen z alkoholu. Bledé tváře díky hladu v rodině tak u Sněhurky zmizí a i přes své pochybení a generální svátost pokání se vydává pod dozorem ředitele školy na správnou cestu životem