Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0509 6. a 9. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Sexuální problém

Habáň Metoděj Petr, 1938

4. vyd.; 3. vyd. (1933) neslo podtitul: Eros a sexus v mládí – vyšlo jako Dominikánská edice Krystal, sv. 15. Poslední, 5. vyd. vyšlo L. P. 1946. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.


Ovoce se stromu poznání. Úvahy, rady a výstrahy u zdrojů života mládeži i manželům

Pelikán Adolf, 1941


Hra o duši

Pelikán Adolf, 1947

V boji o mravní čistotu mládeži podává P. Adolf Pelikán S. J.. 8. opravené a doplněné vyd. Vína ze sodomských vinic.