Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ovoce se stromu poznání. Úvahy, rady a výstrahy u zdrojů života mládeži i manželům

Pelikán Adolf, 1941
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 6. a 9. přikázání Boží