Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Hra o duši

Pelikán Adolf, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 6. a 9. přikázání Boží

V boji o mravní čistotu mládeži podává P. Adolf Pelikán S. J.. 8. opravené a doplněné vyd. Vína ze sodomských vinic.