Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 07

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


0704 Apoštolát

V oddělení: Pastýřské bohosloví


Dnes a zítra. Úkoly české katolické inteligence.

Vašek Bedřich, 1939

Dominikánská edice Krystal, sv. 40.


Základy Katolické akce

Dacík Reginald Maria, 1939

Dominikánská edice Krystal, sv. 39.


Listy o Katolické akci. 1. List sv. otce Pia XI. o katolické akci episkopátu Brasilie. 2. Poslední slovo papeže Pia XI. "O katolické akci" – Apoštolský list k biskupům ostrovů Filipinských z 18. ledna 1939. 3. Pastýřský list o Katolické akci.

Pius IX., Pícha Mořic, 1940

List do Brazílie vyšel 1936, do Filipín 1939. List biskupa Píchy (ad 3.) vyšel roku 1940 dvakrát (jednou jako Časové úvahy roč. 43, č. 3 – 4, podruhé ve Frýdku).


Duše veškerého apoštolátu

Chautard Jean-Baptiste, 1939

V češtině čtyřikrát: 1927, 1939 (dvojí tisk: předložený běžný a bibliofilský – můžeme naskenovat), 1947 (můžeme naskenovat), 1997. V 1. vyd. je uvedeno, že bylo překládáno podle 18. franc. vyd.; přitom 17e édition vyšlo r. 1945 – v Církvi se v posledních dobách na přesnost někdy moc nehledí (zřejmě byly započítávány i různé dostisky). Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie. Edice Smíru, sv. 999.


Soustavné vedení duší. I. Úkoly duchovenstva v dnešní sociální a hospodářské krisi. Zásady a směrnice. II. Vedení mládeže. III. Vedení dospělých. IV. Exercicie. V. Asketické kroužky.

Stork Alois, 1937


Laický apoštol – praktická příručka k laické výpomoci v duchovní správě

Wiesen Wilhelm, 1930

V Německu ve 3. vyd. vyšlo Das Laienapostolat – ein Leitfaden in Frage und Antwort ještě r. 1936. Přeložily Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie. Edice Smíru, sv. 999.


Studentský apoštolát

Dacík Reginald Maria, 1945

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.


Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech.

Stork Alois, 1948

Děkujeme milé čtenářce T., která knihu nejen doporučila, ale i obstarala a naskenovala!


Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí.

Tomášek František, 1938