Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Soustavné vedení duší. I. Úkoly duchovenstva v dnešní sociální a hospodářské krisi. Zásady a směrnice. II. Vedení mládeže. III. Vedení dospělých. IV. Exercicie. V. Asketické kroužky.

Stork Alois, 1937
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát