Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Laický apoštol – praktická příručka k laické výpomoci v duchovní správě

Wiesen Wilhelm, 1930
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

V Německu ve 3. vyd. vyšlo Das Laienapostolat – ein Leitfaden in Frage und Antwort ještě r. 1936. Přeložily Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).