Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech.

Stork Alois, 1948
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát

Děkujeme milé čtenářce T., která knihu nejen doporučila, ale i obstarala a naskenovala!