Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí.

Tomášek František, 1938
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát