Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0314 Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka


Poznáním k pravdě.

, 1930

Soubor těchto brožurek vyd. nakl. Kropáč & Kucharský, sv. 1930.x:
1. Ruská bída bez Boha. Kázání dne 9. února 1930 v Mnichově. Faulhaber Michael von, 1930: Známý autor byl mnichovským arcibiskupem od roku 1917 do své smrti 1952, a kardinálem od r. 1921. V české literatuře je podrobně popsáno jeho působení vč. doby od jmenování A. Hitlera německým kancléřem v r. 1933 a pohled na toto působení se u nás již ustálil. Aniž bychom jej chtěli jakkoliv měnit, domníváme se, že je škoda, že u nás nejsou příliš známy některé kardinálovy výroky, např.: K české skutečnosti: Po záboru pohraničních území ČSR v říjnu 1938 kardinál Faulhaber navrhl poslat jménem Německé konference biskupů A. Hitlerovi telegram (byl podepsán Adolfem kardinálem Bertramem): "Velký čin zajištění světového míru vede německé biskupy, aby jménem všech katolíků celého Německa uctivě blahopřáli a vzdali díky, a vyzvali ke slavnostnímu vyzvánění zvonů v neděli." Ke zveřejněné brožurce: Je v ní fotografie zvonů v Rusku. Přitom samu německou konfiskaci kostelních zvonů po napadení Ruska doprovodil kard. Faulhaber slovy: "V zájmu otčiny činíme tuto oběť, nakolik se nyní stala nezbytnou pro úspěšné ukončení války a pro porážku bolševismu." Zdroj: angl. wikipedie listopad 2018 (v něm. není obsaženo).
3. – 4. Boj o duši. Žák Emanuel, 1930.
5. Katolická akce. Urban Jan Evangelista, 1930.
6. Vyznej a nezapři! Vajs Václav, 1930.


Její boj a vítězství

Most Maria Regina Helene, 1920

S. Regina OP (* 1883 Štětín, † 4. 11. 1913 klášter sv. Magdaleny, Špýr). Orig. Geh hin und künde. Eine Geschichte von Menschenwegen und von Gotteswegen, poprvé 1917, 1920 dosáhla 20. vyd. a 45 tis. výtisků. Školské sestry OSF, sv. 5.


Duše a svět

Štechová Marie, 1939

Dominikánská edice Krystal, sv. 37.


Katolíci! Nedejme se! aneb Víra katolická světlo, nevěra tma. Obrázek z nynějšího venkovského náboženského života.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, 1870

Hlasy Katolického spolku tiskového 1, 1870, č. 9.


Panoráma

Sasinek Fráňa Vítězslav, 1898


Vyšší život. Myšlenky ze spisů F. W. Fabera.

Faber Frederick William, 1948

Vybral a přeložil Msgre. prof. ThDr. Bedřich Vašek. Jediné vyd.


Album katolíka, t. j. abecedně seřaděná sbírka nejčastějších útoků na Církev katolickou a prostonárodně sepsaných odpovědí na ně. Zbrojnice na prostonárodní odrážení nepřátelských nájezdů proti Církvi.

Řehák Karel Lev, 1909

Sestavil a zejména katolickým řečníkům ve veřejných schůzích k rychlému rozhledu věnuje (Msgre. ThDr.) Karel Lev Řehák.


Obrození Římem. Dojmy konvertitovy z věčného města. I. a II. díl.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1930

Rok vyd. je nejistý; vyělo třikrát mezi léty 1928 a 1936. I. díl má 160 str., II. díl pokračuje do str. 399.


S otevřenýma očima Boží přírodou. S otvorenými očami v Božej prírode.

Tóth Tihamér, 1939

Česky: 1935 a 1939 (zde). Slovensky: 1939 (zde), 1942 a 1946. Orig: A vallásos ifjú, poprvé 1927 (za vyřešení tohoto obtížného problému si zaslouží náš dík Andrea Bubonyicz, vedoucí oddělení čtenářských a referenčních služeb [Head of Department of Reader and Reference Services] v National Széchényi Library v Budapešti).


Věřím. I. O víře. II. Je-li Bůh.

Tóth Tihamér, 1941

Český 1936, 1941 a 1948.


Čo nám najviac treba?

Ďurkán Ján, 1948

Autor * 1912, † 1972.


Plná slávy

Marshall Bruce, 1948

Orig.: All glorious within, poprvé 1944. 1. čes. vyd. V jiném překl. čtyři vyd., naposledy 2007.


česká sekce diecesního komitétu České Budějovice – všechny svazky.

Vedral Václav Petr, 1907

K autorství: sekretář komitétu. Vydávání bylo ukončeno 1920. Zbrojnice katolická – takto se měly jmenovat spisy vydávané touto sekcí, ovšem pod názvem Zbrojnice … vyšla jen první tři čísla.
1907-1 Dvojí Josef v Zbrojnice katolická Vydání Třetí opravené vydání.
1907-2 Svatek Fr (vydavatel a zodpov. redaktor) v Zbrojnice katolická. II., Manifestační sjezd jihočeských katolíků dne 29. září 1907 v Č. Budějovicích
1908-3 Brožek Josef Bojem k vítězství.
1908-4 P. Klášterní zločiny ve světle pravdy
1908-5 Slavík Karel, Grossmannová Brodská Šest jubilejí v roce 1908
1908-6 Semecký Čeněk Zbrojnice katolická. III, Může-li katolický rolník býti členem strany agrární? (na základě činnosti agrárních předáků a jejich tisku)
1909-7 Malý František Nevěrecké proudy v českém hasičstvu
1910-08 Hitze Franz, Voňavka Josef Bon. Dělnická otázka a snahy o její rozřešení (na rakouské poměry)
1910-9 Dvojí Josef, Slavík K. zodp. redaktor Rukověť křesťanského socialismu : Politické úvahy sociální
1911-10 Mariánský Klemens Svatý Václav a jeho význam pro český národ
1912-11 Slavík Karel Průvody s Velebnou Svátostí (eucharistické) v Lurdech o první české pouti Lurdské ve dnech 2.-5. září 1903
1913-12 Šulc František Věda a víra : na IV. sociálním a řečnickém kursu v Čes. Budějovicích dne 6. ledna 1913
1914-13 Lavorini Tomáš Pohřbívati či spalovati mrtvoly : časová úvaha proti krematistům
1914-14 Šmejkal Josef Světová válka ve světle pravdy ,Vydání 2.
1915-15 Šanda Jan Nepomuk Boží bojovníci : básně 1915
1915-16 Slavík Karel Modlitbová výprava křížová za vítězství a mír pod ochranou Matky Boží, Vydání 2.
1915-17 Schneider Karel O příčinách nakažlivých chorob, zvláště válečných a o prostředcích, jakými se jich můžeme chrániti
1916-18 Králíček Ivan Jak zachráníte svoje miláčky v poli válečném před zkázou mravní i tělesnou? Choratsky; přeložil Jan Žahourek
1920-19 Čech Václav, Slavík K. (zodpovědný redaktor) Ústavní převrat v Čechách


Vzpomínky Anděla strážce.

Chardon Guillaume, 1931

jediné čes. vyd. Orig.: Mémoires d’un ange gardien, poprvé 1854. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Základní nárys dogmatiky

Ott Ludwig, Wolf Václav, 1994

1. DE DEO UNO (O Bohu jednom)
2. DE DEO TRINO (O Bohu trojjediném)
3. DE DEO CREATORE (O Bohu Stvořiteli)
4. DE DEO REDEMPTORE (O Bohu Vykupiteli)
5. DE GRATIA (O milosti)
6. DE SACRAMENTIS (O svátostech)
7. ESCHATOLOGIE
Podle Grundriß der katholischen Dogmatik. 10. Aufl. 1981; poprvé úplně jiné vyd. 1954.
Jako ukázka převzetí německé theologie "na půli cesty" v letech osmdesátých – včetně toho, že chybí traktát O církvi.


Obrana víry

Horský Rudolf, Hálek Vlastimil (aj. red.), 1930

Viz Tisková liga – kompletní bibliografie. Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1903 Protestantismus a povaha českého národa. Marie Stuartovna. Sjezd českých evangelíků. Reformace ve světle pravdy. Hůlek K., Radoň F. X. Bělský V. O.
1905 č. 3 – 4 Boj o náboženství. Odpověď na stejnojmennou brožuru prof. Masaryka. Konečný F. J.
1906 č. 1 – 2 Vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Dlouhý Jaroslav
1910 č. 3 – 4 Žena a církev. Vánoce v Praze L. P. 1619 a 1020. Kdo jest Ježíš Kristus? Konečný F. J., Řehák K. L., Fähnrich J.
1911 č. 3 – 4 Církev na poli charity a kultury. Hálek Vlastimil
1915 č. 1 – 2 Monismus a křesťanství. Oliva V.
1917 č. 3 – 4 a 1918, č. 1 – 2 Snahy sv. Otce Benedikta XV. o mír. Svoboda A.
1921 č. 1 – 2 O poměru Karla Havlíčka Borovského k náboženství. Hlošina V. O.
1922 č. 3 – 4 O spravedlivé rozluce církve a státu. 0liva V.
1923 Methodisté. Oliva V.
1924 č. 2 – 4 O vzniku a začátcích Ymky a Ywky. O trestání kacířů. Oliva V.
1925 č. 1 – 2 Vstal Ježíš Krystus z mrtvých. O sektě Russliánů. Po stpách římských papežů. Dlouhý J., Oliva V.
1927 č. 1 – 2 Adventisté. Oliva V.
1928 č. 1 – 2 Z dějin tajného spolku rosenkreuzerů. Oliva V.
1929 č. 1 – 2 Naše radost a štěstí. Oliva A.


Pozn.: V létech 1919 až do poloviny roku 1921 nesmělo vycházet v důsledku revolučního teroru.


Večery u jezera ženevského (Genevského)

Morawski Marian Ignacy, 1908

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 45. Plus krátký posudek z ČKD 1908, č. 9, str. 618n.


Večery nad Ženevským jazerom

Morawski Marian Ignacy, 1933

Kritické poznámky dodal Jakub Overmans, preložil Stanislav Weiss-Nägel; ve slovenštině. Se souhlasem majitele autorských práv (děkujeme i čtenáři Ch. za vyřízení).


Víra katolická dokázaná a obhájená slovy a důvody nepřátel.

Bottau Giacomo, 1903

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 28. Sestavil Jakub Bottau; ve výběru z vlaštiny (Il cattolicismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni de' suoi nemici, 2. vyd. 1879) podává P. ThDr. Mergl Josef O. Melit.


Vraťme se k zásadám křesťanským

Pošmůrný Josef, 1900


Zpět ku Svaté církvi

Ruville Albert von, 1909

(název pokračuje:) zkušenosti a úvahy, které přivedly učence protestantského do Katolické církve


Zpět k Bohu a Církvi!

Janů Martin, 1919


Jaká má býti víra naše? Hovory náboženské.

Konečný Filip Jan, 1907

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 94.


Slovník obrany uvědomělého katolíka

Zelenka František, 1924

Vyšlo též 2. vyd. 1926. Roku 1926 vyšel i Lístkový slovník katolíka I – VII. Zelenka byl předsedou předválečné krátce existující Národní strany lidové (NSL), jejíž hlavní zásadou byla kritika „spojení ČSL s marxisty“; oblíbené heslo NSL bylo: „Ne Šrámek a Gottwald, ale Zelenka a Hlinka.“


Otázky životní. Apologetické úvahy 1

Klug Ignaz, 1913

autorizovaný překlad Ferdinanda Bedřicha Černovského


Boží Slovo a Boží Syn. Apologetické úvahy 2

Klug Ignaz, 1914

autorizovaný překlad Ferdinanda Bedřicha Černovského


Vírou ku štěstí

Zavoral Method Jan, 1913

2. vyd.


Království Boží. Apologetické úvahy 3

Klug Ignaz, 1921

autorizovaný překlad Ferdinanda Bedřicha Černovského


Osobní Bůh a náboženství

Jež Cyril, 1923


Může-li katolík věrným zůstati svému přesvědčení?

Kadeřávek Eugen Jan N., 1902

Tiskem ve dvou částech, u nás spojeno.


Od atheismu k plné pravdě (Edgar)

Hammerstein Ludwig von, 1899

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 15. Napsal P. Lev z Hammersteinů S. J. (* 1. 9. 1832 zámek Gesmold, Melle, Dolní Sasko, † 15. 8. 1905 Trevír); autorisovaný překlad dle 9. vydání (Edgar, oder vom Atheismus zur vollen Wahrheit, 1. vyd. 1888, 9. vyd. 1898) pořídil P. Svojsík Alois (* 16. 2. 1875 Praha, † 3. 11. 1917 Praha).


Nesmrtelný člověk

Chesterton Gilbert Keith, 1927


Proč jsem katolíkem? Slovo k prostému katolíku, jak by z víry své počet dáti měl.

Jirsík Jan Valerian, 1835

Památný spis, jímž Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 1, zahájilo svou slavnou činnost. Spis ten vyšel do r. 1850 ve čtyřech postupně rozšiřovaných vydáních.


Proč jsem se stal katolíkem? Řada úvah předních současných anglických konvertitů – literátů.

Rozmahel Jakub, Chesterton Gilbert Keith (a j.), 1929

Autorisovaný překlad z angličtiny pořídil P. J. Rozmahel. Vydáno k mileniu svatováclavských oslav, jediné vyd.


Bohomil. Kniha, v kteréžto jeden upřimný nekatolický křesťan vypravuje, za kterými pričinami se do lůna Svaté cirkve katolické navrátil.

Jirsík Jan Valerian, 1850

Jde o 4. vyd (2. vyd. 1843, 3. vyd. 1848), Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 2. Z nouze (snad) zatím uveřejňujeme 1. vyd. Bohomil. Zpráva jednoho upřímného evangelického křesťana o důležitosti pravé víry Kristovy. Čtení prospěšné a spasitedlné, kteréž sepsal a vydal Jan Valerián Jirsík, 1835 – to bylo v dalších vyd. maličko doplněno a upraveno. Narušená paginace (str. 262, 263, 264, 263, 264, 265 a 309, 310, 313, 314) není chybou skenování, ale vyskytuje se u všech tří námi kontrolovaných knih (za pomoc děkujeme slečně Z.).


Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Řetěz časových úvah.

Hruška Jan František, 1938

1. vyd. 1929, toto 2.vyd., nepatrně zpřesněné, v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Jak jsem zabila své dítě

Loutil Eugène Edmond (pod pseudonymem Pierre L'Ermite), 1933

Pierre L'Ermite – franc. Petr Poustevník, Petr z Amiens (* kolem 1050 Amiens, † 8. 7 1115 Neufmoutier u Huy) – jeden z hlavních organizátorů poražené lidové křížové výpravy, která proběhla r. 1096, t. j. v době docela úspěšné 1. křížové výpravy (1095 – 1099). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 175.


Skryté paprsky

Pecka Dominik, 1933

Dominikánská edice Krystal, sv. 14.


Obrana víry

Ježek Jan, 1905

Hlasy Katolického spolku tiskového 36, 1905, č. 4.


Katechismus v rozmluvách. K spasitelnému poučení, vzdělání a potěšení lidu venkovského. Díly dva.

Vrána Šimon Bernard, Leprince de Beaumont Jeanne-Marie, 1837

Dle francauzského Le Magasin Des Pauvres, Artisans, Domestiques, Et Gens De La Campagne. Marie le Prince z Bomontu, 1868, přepracováno od P. Šimona Wrány. V Čechách se r. 1813 objevil něm. překlad Magazin für Arme, Handwerksleute, Gesinde und Leute auf dem Lande, a téhož roku i česká Kniha pro chudé, řemeslnjky, čeleď a lid wenkowský. djl I.- II. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 4. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 2, str. 305 – 311. Knihu připravujeme.


  Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské.

  Pecka Dominik, 1940

  Dominikánská edice Krystal, sv. 49. O autorovi též u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.


  Podstata křesťanství. Živé synovství Boží.

  Braito Silvestr Maria Josef, 1947

  Knihovna Logos, sv. 8.


  Jest nad námi Bůh?

  Konečný Filip Jan, 1903

  Tisková liga – mimo edice.


  Večerní Rozmluvy, kterýmiž se učení církve katolické vysvětluje.

  Haase Karl von, 1849

  Původně sepsané od Karla Háse, v přeložení Dědictví Svatojanskému darované od Pantaleona Neumanna. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 23.