Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Obrození Římem. Dojmy konvertitovy z věčného města. I. a II. díl.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Rok vyd. je nejistý; vyělo třikrát mezi léty 1928 a 1936. I. díl má 160 str., II. díl pokračuje do str. 399.