Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Víra katolická dokázaná a obhájená slovy a důvody nepřátel.

Bottau Giacomo, 1903
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 28. Sestavil Jakub Bottau; ve výběru z vlaštiny (Il cattolicismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni de' suoi nemici, 2. vyd. 1879) podává P. ThDr. Mergl Josef O. Melit.