Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Řetěz časových úvah.

Hruška Jan František, 1938
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

1. vyd. 1929, toto 2.vyd., nepatrně zpřesněné, v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.